Banka Entegrasyonu Nedir?

Banka entegrasyonu nedir? ifadesini tanımlamadan önce banka ve bankacılık kavramlarına değinmek gerekir. Finansal piyasalar içerisinde banka sistemleri  önemli bir konuma sahiptir. Bu durum genel olarak ülkelerin ekonomik varlıklarının aktif kullanımı için elzemdir. Son yılları irdelediğimizde ulusal ve uluslararası mecralarda ekonomik faaliyetler oldukça artmıştır. Ekonomik aktivitelerin artmasında ise küreselleşme, teknoloji ve dijitalleşme büyük rol oynar. Tüm bunların yanı sıra finans ve finans sektörünün rolü ise ayrıca yadsınamayacak büyüklüktedir. Finansmana ulaşım imkanlarındaki kolaylık şirketler ve dahası ekonomik aktörlerin üretim süreçlerindeki maliyetleri daha kolay karşılamalarına katkı sağlar. Finansmana rahat ulaşım sağlayan bu aktörler ise daha rekabetçi bir yapıya geçer. Sonuç olarak varlıklarını sürdürülebilirliği devam etmiş olur.  

Şirketlerin hatta insanların varlığını sürdürmesi günümüz dünyasında belirli sistemlere entegre olmak ile bağlantılıdır. Şirketlerin varlık ve mevcudiyetlerini koruması, rekabet ortamında ayakta kalması ve avantaj elde etmesi gibi hususlar açısından finans ve banka sistemleri oldukça önemlidir. Bankalar basitçe fon fazlasına sahip yapılardan fon talebi olan yapılara kredi sistemi ile aracılık eden kurumlardır. Tasarruf ve yatırımlar arasındaki değişimin en verimli şekilde gerçekleşmesinde başı çeken kurumlardır. Bundan dolayı önemli bir oyuncu olarak bankaların öne çıktığını söylemek mümkündür. Bankalar fon akışını sağlarken, kaydi para yaratma, para ve maliye politikalarının yürütümünde etkilidir. Ayrıca gelir ve servet dağılımlarında etki göstermek gibi birçok finansal fonksiyona sahiptir. Bankacılık sektöründe büyüme ve yaşanan gelişmeler o ülke ekonomisine de pozitif katkı yapar. 

Banka sistemleri zaman içerisinde dijitalleşen dünyaya ayak uydurmakta ve verimliliklerini artırma eğilimi göstermektedirler. Verimliliğin artmasındaki yapı taşları ise; işletmenin maliyet ve harcamalarıdır. Finans ve muhasebe alanında otomasyonu sağlayan şirketler ise maksimum verimlilik yolunda ilerler. Bu aşamada ise karşımıza banka entegrasyonları çıkar. Banka entegrasyonu ise açık bankacılık işlemleri ile hayatımıza giren bir kavramdır. Özetle banka entegrasyonu işletmelerin operasyonel süreçlerinde  banka hesaplarına yönelik gereksinimlerine çözüm üreten entegrasyon sistemleridir.

Bankaların Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi

Bankacılık sistemlerinin ortaya çıkışı tarihi için  M.Ö 3500 yıllarını söylemek mümkündür. Ancak modern bankacılık uygulamaları 1900 yıllar itibariyle başlar. Zaman içerisinde ticaretin gelişmesi ve uluslara yansıması ile para ile ilişkili kurumlar ortaya çıkar. Burada gördüğümüz ilk etkinliği sarraflar göstermiştir. Sarrafları ise günümüz banker veya bankaların atası olarak nitelendirebiliriz.  Modern manadaki ilk banka ise 1609 yılında Hollanda Amsterdam Bankası adıyla karşımıza çıkar. 19 yüzyıl ve sonrasında sömürgelerin ortaya çıkışı ticari faaliyetlerde de çeşitliliği beraberinde getirmiştir. Bu dönemde yaşanmış olan Sanayi devrimi ile birlikte cılız işletmeler dönüşerek büyük işletmeler halini alır. İşletme ölçeklerindeki bu değişiklik bankalar nezdinde de gerçekleşir. Dolayısıyla bankalarda daha küçük yapılardan alanında uzman daha büyük banka sistemlerine geçer. 

20.yüzyıl ile beraber durumda tekrar değişiklikler meydana gelir. Özellikle 2. Dünya Savaşı ve sonrası merkez planlı ekonomi yapılarına göre yeniden şekil alır. Dönem içerisinde  dünya ülkelerinde yaşanan tahribatlar, çöken ekonomileri veya az gelişmiş ekonomileri beraberinde getirir. Bu dönemde en fazla karşımıza çıkan kavram ise devlet eliyle kurulan kalkınma bankacılığı sistemleridir. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşlar savaş sonrası ortaya çıkan kurumlardır.

1970’li yıllar da internetin ortaya çıkışı ise dijital bankacılık sistemlerinin gelişiminde rol oynar. Tüm dünyada ve özellikle ülkemizde 1990’lı yıllar itibariyle sıklıkla yaşanan krizler yeni girişimleri ortaya çıkarır. Bu sistemler mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi uygulamaları gündeme getirir. Geçtiğimiz on yıllarda ise bu sistemlerde değişti ve gelişti. Fintech (finansal teknoloji) girişimleri, açık bankacılık gibi kavramlar ön plana çıktı. Şirket yönetim sistemlerinde yaşanan gelişmeler ve değişen anlayış ile birbirine entegre sistemlerden söz etmeye başladık. Bankacılık sektörü ise hız ve verim gerektiren yapısı itibariyle bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda  kaldı. 

Banka entegrasyonu tüm banka hesaplarından toplu şekilde gelen verileri SAP, ERP, CRM, muhasebe, gibi yazılımlara otomatik olarak aktarma işlemidir.

Banka Entegrasyonu Neden Gereklidir?

Günümüz dünyasında geleneksel yöntemlerle işleyen bankacılık sistemleri yaşanılan zaman kayıpları ile yerini entegrasyonlara bırakmıştır. Dünyada ki birçok banka artık bilgi teknolojileri (IT) departmanı ile birlikte çalışır durumdadır. Mevcut banka sistemleri fazlaca veri üretmektedir. Ancak halen bu verileri geleneksel yöntemlerle saklama yoluna gider. Hali hazırda bankaya fayda sunmayan birçok veri yer işgalinde bulunurken bu verilerin düşük teknolojilerle işlenmesi ise ayrı bir vakit kaybına neden olur. Uluslararası banka standartlarına uyum koşulu ise müşteri deneyimlerine olumsuz etkide bulunur. Dolayısıyla genel memnuniyet de ciddi bir düşüş görülür. Süreç de yaşanacak diğer engeller ile birlikte banka tarafından herhangi bir otomasyonun veya dönüşümün söz konusu olması ise oldukça zaman alır. 

Teknolojik açıdan bankacılık sistemlerini incelediğimizde; bankaların bilgi teknolojileri birikiminin oldukça ciddi bir boyutta olduğunu görürüz.  Bilgi teknolojilerindeki bu geniş altyapıya rağmen nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi teknolojilerin gücünden yararlanamıyor. Dolayısıyla akıllı veri yönetim sistemlerini devreye alamıyor. Tüm bu negatif durumlar beraberinde uyum süreçlerine de olumsuz dönüş veriyor.  Operasyon ve uyum maliyetleri düşmüyor. Teknolojiye entegre herhangi bir bankacılık sistemi bulunmadığından banka entegrasyonları ayrı stratejik bir öneme sahip oluyor. Özetle önemli bir görevi yük edinmiş oluyor. 

Banka entegrasyonuna ilişkin sağladığımız çözümler ile tüm banka ve hesap hareketlerinizi tek ekran üzerinden anlık görüntüleyebilirsiniz.

Banka Entegrasyonu Ne İşe Yarar?

Banka entegrasyonu işletmelerin ödeme ve tahsilatlarının  zamanı geldiğinde işlemlerin banka bakiyelerine otomatik geçişini sağlayan sistemlerdir. Dolayısıyla bu entegrasyon yöntemi varlıkların anlık takibini mümkün kılar. Günümüzde şirketler birden fazla banka hesabına sahiptir. Tüm bu banka hesaplarını ayrı ayrı yönetimi zaman ve iş verimi açısından problem yaratır. Ayrıca kritik hatalara da oldukça açıktır. Banka entegrasyonu şirketlere sahip oldukları tüm banka hesap ve hareketlerini bir araya getirme avantajı sağlar. Bu sayede istedikleri platform üzerinden veri takibini yapma ve kontrol altına alma imkanı tanır. 

İşletmeler ekonomik faaliyetlerini bankaların sunduğu ayrı sistemler tarafından değilde tek bir başarılı sistem üzerinden kullanır. Dolayısıyla birçok kere bahsettiğimiz üzere harcanan emek ve zamandan tasarruf sağlar. Öte yandan tüm varlık ve harcamaların tek bir platform üzerinden takibi ile daha geniş bir pencereden bakma imkanınız olur. Tahsilatödeme veya harcamalarınızda hata yapma ihtimalinizi minimize etmiş olursunuz. Şirketlerden gelen datalar API yardımıyla SAP ve ERP veya diğer muhasebe sistemleri ile entegre olarak kaydolur. Online veri trafiğine olanak sağlayan ERP entegrasyonu banka hesap hareketlerinin tamanın güvenli bir şekilde söz konusu yazılımlara geçişine imkan tanır.  Bu verilerin en büyük özelliği ise tek tip de kaydolmuş olmasıdır. Bu sayede sistem kullanım ve anlayış açısından daha da kolaylaşacaktır. Binlerce verinin otomatik entegrasyonu ile hata ihtimalinizi bir kez daha minimize etmiş olursunuz. 

Banka Entegrasyonun Özellikleri Nedir?

Entegrasyon işlemlerine ilişkin özellikleri genel itibariyle  aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

  • Banka entegrasyonu yalnızca ticari faaliyet yürüten şirketler için değil şahsi kullanıcılarında tercih edeceği bir entegrasyondur. 
  • Tüm bankalardan gelen veriler ana ekrana kısa bir süre içerisinde yansımış olur. 
  • Verilerinizin tamamını  tek ve ana bir platform üzerinden takip edersiniz. 
  • Tüm bankaların mobil uygulama veya internet adreslerine ayrı ayrı girmenize gerek kalmaz. 
  • Tahsilat veya ödemelerin anlık takibi mümkündür. 
  • Veriler tek tip de kaydolmuş olduğundan dolayı kullanım kolaylığı sunar. 
  • Hata yapma riskini minimize güvenlikli kullanımı maksimize eder. 
  • Maliyet, zaman ve memnuniyet kayıplarının önüne geçer.
  •  

eHesApp ile Tüm Bankacılık İşlemlerinizi Tek Bir Hesaptan Yönetin

eHesApp çözümleri Holdingler, anonim şirketleri, KOBİ’ler ya da girişimciler için karmaşıklaşan banka ve hesap yönetimlerini tek çatı altında toplar.  Firmalar için hız ve otomasyon sağlayan ürünlerini SAP Ekranları ile tam entegrasyon sağlar. Ürünler SAP, Oracle, Canias, Workcube ile tam entegre çalışmaktadır. Ayrı portal, program veya dosyalara veri yükleme yapma gerekliliği ortadan kalkar. Diğer ERP sistemleri için Rest API ile entegre olmak çok hızlı ve kolaydır. eHesApp çözümleri SAP sistemi kullanılarak banka hizmet servislerine internet aracılığıyla online erişim sağlar. Güncel hesap hareketleri ve banka hesap özetlerini inceleme imkanı sunar.  Banka hareketlerini ise başka bir arayüze gerek kalmaksızın kontrol edersiniz. 

eHesApp, anlaşmalı olduğu ve sayısı her geçen gün artan bankaların sunduğu bankacılık hizmetlerini, şirketinizin sistemlerine entegre eder.  Kendi arayüzünde sadeleştirir ve işlem otomasyonu sunar. Dijital bankacılık ürünlerimizle işlemlerinizi ister web ekranında ister mobilde güvenle gerçekleştirebilirsiniz. 

Sade arayüzü, etkin ve anlaşılır menü yapısıyla erişim de kullanım da çok kolaydır. eHesApp’da size özel şifre bilgileriyle “giriş” yaparsınız.  Güncel finansal durumunuza, pos hesaplarınıza, döviz hesaplarınıza, son hesap hareketleriniz görüntülersiniz. Ayrıca anlık raporlarınıza ve banka bazında ayrı ayrı hesap bakiyelerinize kolayca erişir, hatta havale/eft emirleri verebilirsiniz. Çözümlerimiz uluslararası standartlarda güvenli, hızlı ve kolay, tüm banka sistemleriyle entegre yapı sunar. %98’e varan oranda bankacılık işlemlerinizi otomatize edebilirsiniz. 

Banka Entegrasyonu’na Yönelik e HesApp Uygulamasını Nasıl Kullanırım ?

Application

eHesApp’ı kullanmak ve banka eklemek için banka seçimi yaparak IP adresi almanız ve imza yetkilinizin çalıştığınız bankadan “Online Hesap Hareketleri ve Web Servis Uygulaması” başvurusunda bulunması gerekmektedir.

IP Address

Seçtiğiniz banka şubesine “Online Hesap Hareketleri Web Servis Uygulaması” hizmet talebi için bankanızdan alacağınız başvuru formu ve 1. adımda tarafınıza iletilen IP adresi ile birlikte şahsen online olarak başvurunuz.

Log in

Başvurulan banka tarafından size iletilen “kullanıcı adı”, “şifre” ve verildiyse “url”i “hesap numarası” bilgilerini eHesApp’a tanımlayınız. Banka başvuru formunda yer alan hesaplar için hesap numaraları girilmelidir.

Overview

You can overview the accounts that you specified during the application immediately after adding the bank and taking the first action in your account.

All bank accounts on one screen!

Banka entegrasyonuna ilişkin sağladığımız çözümler ile tüm banka ve hesap hareketlerinizi tek ekran üzerinden anlık görüntüleyebilirsiniz.