TechFin Mi? FinTech Mi?

TechFin yani teknoloji finansı kavramı da FinTech’ler gibi son zamanlarda adından söz ettiren bir kavram. Birçok insan TechFin ile FinTech kavramının aynı manaya geldiğini düşünüyor. Kelimelerin görünümüdeki benzerlik  bu yanılgıya sebep olabilir.  Oysaki kelime köklerindeki dizilime bakarak kelime tanımı hakkında fikir sahibi oluruz. FinTech nasıl ki finansal teknolojiyi ifade ediyorsa TechFin de teknoloji finansını manasına gelir. Bu yazımızda iki kavram arasındaki ilişkiyi, benzerlik ve farklılıklarına da değinerek sizin için açıklamaya çalışacağız. 

Finans ve teknoloji kavramı veya bunların bir araya gelmesi özellikle son onbeş yılın bir sonucudur. İtici gücü ise 2008 Küresel Mali Kriz kaynaklı olduğunu biliyoruz. Küresel pandemi olarak da ifade edeceğimiz olay sonucunda finans endüstrisinde değişiklikler meydana gelir. Finans sektörünün tüketici davranışında ki değişikliklere etkili bir yanıt vermesi gerekiyordu. Global ölçekte yaşadığımız ekonomik buhranın sonucunda kurum, kuruluş veya girişimciler harekete geçti. Ancak karşı karşıya kaldıkları teknolojinin hızlı gelişimi ve iş ekosistemlerinin evrimi gibi olaylar sektörü zorladı. Aslında hem bu zorluklardan biri olarak göreceğimiz hem de uyum sağlamanın kaçınılmaz olduğu hareketler ortaya çıktı. Tabi ki FinTech!

FinTech hareketini öncelikle yakın temaslar ve melek yatırımcıların  finanse ettiği küresel ölçekte gelişim gösteren girişimler yönlendirdi. Daha sonra bu şirketler teknik-dijital süreç ve sistemler oluşturdu. Böylelikle tüketicilere belirli finansal hizmetlerde yaşadıkları sorunlar  için çözümler üretmeye başladılar. Öte yandan bu süreçte karşı bir hareket olarak teknoloji şirketleri de harekete geçti. Benzer şekilde teknik-dijital süreç ve sistemler oluşturarak çözümler üretmeye başladılar. Örneğin ilk adımlardan biri 2016 yılında Alibaba’nın kurucusu Jack Ma tarafından gerçekleşti. “Ant Financial”ı kurarak Çin’de finansal hizmetler sektörüne giriş yaptı.  Bu arada Jack Ma’nın “TechFin” terimini keşfedilmesinde öncü olduğu sık sık dile geldi. Basitçe ifade etmek gerekirse, FinTech, Finans endüstrisinin daha iyi müşteri deneyimi sunmak için teknolojiyi kullanmaya başladığı alandır. TechFin ise teknoloji alanının, kullanıcıların sektörle etkileşimini sağlamak için finans sektörüne girdiği yerdir.

FinTech Nedir?


2015 yılı ve sonrası dönemlerde hayatımıza giren FinTech kavramına hepimiz aşinayız. FinTech finansal işlemlerin dijital platformlarda yapılmasına imkan tanıyan alternatif diğer finansal hizmetlerle rekabet eden teknolojik bir yeniliktir. Mobilitenin değerinin fazlaca artmış olmasına karşılık hızlı ve verimli çözümler ile cevap verir. Dolayısıyla geleneksel bankacılık hizmetlerinin ötesinde bir yapıdır. Özellikel Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere de yaygın bir ağa sahiptir. Bununla birlikte ülkemizde de ciddi bir ivme kazandığı ve hatta gelişmeleri yakından takip ettiğimiz aşikardır. Ortaya çıkış sebepleri ise  finansal hizmet ve süreçlerde daha hızlı, kaliteli ve düşük maliyet sağlamaktır. 

TechFin Nedir?

TechFin kavramı  odak noktasında finansı değil teknolojiyi tutan şirketlerden gelir. Dolayısıyla öncelikli işlerinde teknolojik değişim ve dönüşüm ve bunları tüm yapılara uydurmak vardır. Önceliği teknoloji endüstrisinde olan bu şirketler içeriğinde finansal hizmetleri barındıracak şekilde faaliyet gösterir. TechFin’i FinTech’in bir uzantısı olarak görmek sizi yanılgıya düşürebilir. Aksine TechFin  tamamen yeni bir pazarın ürünüdür. Tüm bunlardan yola çıkarak; esasen TechFin finansal ürünler sunmanın daha etkili bir yolunu bulan bir teknoloji şirketine karşılık gelir. 

Aralarındaki farkı özetle açıklamak istersek; Örneğin taksilerde son dönemlerde rastladığımız telefonları pos cihazına çevirme özelliği basit bir FinTech girişimidir. TechFin ise mobil operatörlerin ödeme şirketleri kurmak vasıtasıyla mobil veya fatura ödemeleri gibi hizmetleri sunmasıdır. TechFin’lere bir diğer örnek olarak çevrimiçi arama motoru olarak da bildiğimiz Google’dır. 2015 yılında markanın mobil ödeme hizmeti olarak Google Pay’i kurmuştur. Aynı zamanda Google’ı bu girişimi itibariyle tanınmış bir TechFin şirketi olarak biliyoruz.

Finans ve Teknolojinin Evrimi

Finans ve teknoloji endüstrisinde çok hızlı ve keskin gelişmeler görmekteyiz. Bu kavramların on yıllar önce ifade edilişi ile günümüz ifade biçimlerinde birçok değişime uğramıştır. Bununla birlikte gelecek on yılda da aynı anlama  sahip olmayacaklardır. Finans ve Teknolojinin birlikte hareket etmesindeki aşamalara göz atacak olursak;

Dışlama

TechFin veya FinTech evriminin ilk adımı dışlama ile başlar.  Yani bu dönemin içerdiği resimde teknoloji kavramı yer almaz. Sadece finans üzerine odaklandığımız dönemdir. Finansal tüketiciler para ile ilgili herhangi bir işlem yapmak için bankalarda uzun kuyruklar beklemek zorundadır.

Mobil Ödemeler

Bir sonraki aşama ödemeler sisteminde kendini gösterdi. Bankacılık sektörünün küçük bir parçası mobil bankacılık sektörüne geçiş yaptı. Uzun sıralarda bekleyen finansal tüketiciler elektrik ve su gibi fatura ödemelerini online olarak yapmaya başladılar. Bu işlemleri büyük ölçüde bankacılık dışı kurumların uygulamalarını kullanarak mobilden yapıyorlardı. 

Temel Mobil Bankacılık

Bankacılık kurumları finans altyapısında bu dijital devrimin kullanıcı tabanına sunduğu kolaylıkları gördü. Hatta bunlar kendi bankaları için finansal uygulamalar geliştirdiler.  Bu arada bankacılık dışı teknoloji şirketleri de oyuna dahil  oldu. Kendi hizmet ve çözümlerini ortaya attılar.  Esasen bu aşama finans sektörünün teknoloji firmalarıyla rekabete girdiği dönemi ifade eder. En iyi hizmet sağlayıcı olarak ortaya çıkmak için çarpışırlar. Bu dönemde FinTech çevrimiçi bankacılık olarak biliniyordu.

Tam Hizmet Mobil Bankacılık

Finans ve teknoloji kombinasyonun dördüncü aşaması rekabetin çok şiddetlendiği dönemi ifade eder. Bu dönemde ise FinTech ile birlikte TechFin’ler ortaya çıkar. Bankacılık hizmetlerine giriş yapan teknoloji tabanlı şirketler varlıklarını güçlendirme yoluna gider. Öte yandan finans kurumları süreçlerine teknolojiyi daha fazla dahil etmeye başlayacak.

techfin iç 2

TechFin Ekosisteminin Temeli

Denemeye İstekli Müşteri Tabanı

TechFin lehine görebileceğimiz en büyük avantaj teknoloji firmasının kullanıcı tabanına ulaşım kabiliyetidir. Herhangi bir finans firmasının elde edeceği kullanıcı sayısı çok daha düşük olacaktır. Teknoloji firmalarının uygulama geliştirme sürecinde çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasının sebebi bilinçaltı imajı ile ilgilidir. Bir kişi bankacılık uygulaması kullanmak istediğinde tedirginlik ile hareket eder. Ancak hizmeti sunan uygulama bankacılık dışı bir ana şirketten geldiğinde aynı hissi yaşamazlar. Diğer bir durum ise TechFin müşteri tabanı FinTech’e göre çok daha çeşitlidir. Bu çeşitlilik ise olumlu yönde etkiler.

Güçlü Teknik Altyapı

Teknoloji firmalarının altyapılarına ilişkin duydukları güven  aşikardır. Bunun nedeni ise  milyonlarca kullanıcı akışını gerçek zamanlı olarak idare etmek için tasarlanmış olmalarından geçer. Finans sektörüne giriş yaptıklarında da herhangi bir tedirginlik yaşamayacaklardır. Ayrıca finans sektörü lider olma yarışında bile altyapısını geliştirmek için teknoloji firmalarına ihtiyaç duyar.

Veri Yönetimi Mekanizmaları

Veri yönetimi TechFin ’in olmazsa olmazıdır. Ve konu üzerindeki kabiliyeti de tabiki FinTech veya finansal kurumlara göre oldukça iyidir. Kullanıcılar ise verilerini finansal firmalara nazaran teknoloji şirketleri ile paylaşım konusunda daha istekliler. Finans kurumları için bankacılık üzerine yazılım geliştirirken kaliteli veri elde etmek oldukça zordur. Ancak teknoloji firmaları kullanıcılara yalnızca bir form göndererek veriye ulaşır. Ayrıca veri yönetiminin gerektirdiği sistem ve algoritmalar ise elinin altındadır.

Benzer Yönetmelik Seti

Finans alanına giren teknoloji firmalarının karşılaştığı düzenleme ve kurallar ile teknolojiyi kullanan finans firmalarının karşılaştığı düzenlemeler aynıdır. Bu nedenle TechFin’in önünde duracak herhangi bir barikat bulunmuyor

TechFin Özellikleri Nedir?

Buraya kadar aslında TechFin  kavramının ortaya çıkışı ve temelinde yatan sebepleri vermeye çalıştık.  Bundan sonraki süreçte ise TechFin  ve FinTech arasında birbirinden ayrılan özellikleri değinerek  geleceğe etkisine  kısa bir göz atmaya çalışacağız. 

TechFin teknoloji  ile finansal hizmetlerin kesiştiği noktada ortaya çıkan bir kavramdır. En belirleyici özelliği ise modern teknoloji ile desteklenen yenilikçi finansal hizmetler ve ürün geliştirmeye odaklanmasıdır. Bu şirketler finansal hizmetler sağlamak için en güncel ve daha nitelikli yollara ulaşmak niyetindedir. Dolayısıyla araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapar. Müşteri odaklı bir yaklaşım stratejilerine sahiptirler. Bu yüzden müşteri istek ve ihtiyaçları önceliklidir. Ürün ve hizmetlerine ise bu doğrultuda yön verirler. Kullanıcıların ve şirketlerin finansal çözümlerinden en iyi şekilde yararlanma olasılıklarına odaklanırlar. Kullanıcı deneyimlerine bağlılık ile hareket ederler. Yani kullanımı kolay olan en iyi hizmet veya ürünü bulmaya çalışırlar. Bu tür hizmetleri sağlayacak çözümleri üretmek amacıyla tasarım ve geliştirmeye yine büyük yatırımlar yaparlar. 

Tüm bunlara karşılık FinTech esasen bunların zıttıdır. Tabi burada kastettiğimiz şey FinTech’lerin kullanıcıları göz ardı ettiği değildir. Ancak öncelik listesinde ikinci sırada geliyor olmasıdır. Özetlemek gerekirse FinTech finansal hizmetler içerisindeki zayıf halkaya işaret eder. Finansal hizmet sağlayıcıları yasal süreçler veya müşteri odaklı düşünme gibi eksiklikler dolayısıyla düşük performans gösterebilir.  Bu gibi durumlarda FinTech sorunun çözümü için arayışa çıktığı teknolojik bir alandır. Amaç ise çözüm olarak ortaya çıkardığı ürünü doğrudan müşterilere veya mevcut bir finansal hizmet sağlayıcısına satmaktır.

TechFin’ler ise 3 kilit noktaya odaklıdır. Teknoloji, veri ve müşteriler. Önceliği teknolojiye verirler. Daha sonra  veri ve müşterilere erişim sağlayarak finans dünyasına girerler.  Sonuç olarak mevcut geleneksel hizmet sağlayıcılardan daha iyi hizmetler ortaya çıkarmak için uğraşırlar. Bu çaba ise onları FinTech Startup’larından çok daha iyi bir performans göstermelerine imkan tanır. 

TechFin’in Fırsat ve Zorlukları

 

Hem FinTech’ler hem de TechFin’ler finansal amaç ile teknolojiye başvurur. Bu süreçte sıklıkla veri analizine kendini odaklar. Öncelikle FinTech şirketleri kendini finans ve finans hizmetlerinin gelişimine fokuslar. Daha sonra bu finansal hizmetlerin gelişimi için teknolojik metodlara gider. Yani bu şirketlerde ayrıntılı veri toplama ve analizi ikinci sıradadır. 

TechFin ’lerin iç birimleri olan teknoloji şirketleri ise ilk günden itibaren veri odaklı hareket ettiler. Google/Facebook gibi teknoloji şirketleri bilgi satma yani verilerden para kazanma amacındadır. Dolayısıyla TechFin’ler faaliyetlerini hangi alanlarda arttırabileceğini öngören  ve verileri aracı olarak kullanan sistemlerdir. FinTech şirketleri büyük veriye ve birincil iş süreçlerinde geliştirdikleri model/yapılara güvenir. Daha sonra toplam verileri finansal süreçlerde kullanıma sokar.   Ellerinde olan bu büyük veri sayesinde herhangi bir hizmet için kapsamlı bir çözüm üretme imkanına sahiptir. Çünkü elinde müşterinin ödeme gücü, ödeme davranışı, tasarruf disiplini ve diğer faktörlerle ilgili veriler vardır. Bu verileri varsayımları karşısında analiz eder. Dahası bu verileri kendi geliştirdiği algoritmalar ile kolere eder.  Ek olarak makine öğrenimi ve yapay zeka kullanımı ile harmanlayarak müşterilerine sunar. FinTech’lerin önceliği finansal hizmetlerde olduğu ve veriyi ikinci plana attığı için TechFin’in nokta atışı hizmet sunma olasılığı çok daha yüksektir.

TechFin’in Geleceği ve Sonsöz

Teknoloji tabanlı firmalar dünyada en fazla kitleye sahip firmalardır. TechFin aracılığıyla gerçekleşen faaliyetlerin gelecek yıllarda FinTech’i geçmesi bekleniyor. Bu durum günümüz neslinin teknoloji içerisinde yaşaması ile alakalıdır. Hatta dijitalleşmenin içine doğmuş olan yeni jenerasyon için ise daha da önemli bir konu. Her iki yapı arasında ki rekabet artarak devam edecektir. Her iki yapıda müşterileri için kolay çözümler üretmeye devam edecek ve eksik kalan noktaları tamamlamaya çalışacak. Yapılacak olan her çalışma tabiki değer kazanacaktır. Ama bu sürtüşmenin asıl galibi kullanıcılar olacaktır. 

Dijital dönüşüm ile kurum veya kuruluşlara ait olan güç kavramı müşteri tarafına geçti. Geleneksel yapıda süregelen bankalar her ne kadar kapalı yapılar olarak gözüksede teknolojiye ayak uydurmalılar. Çünkü teknoloji odaklı çözüm ve hizmetleri müşteriler talep ediyor. Bu onların varlıklarını devamlılığı  açısından en önemli noktadır. Dünyamızın gidişatını gözlemlediğimizde TechFin’lerin çok başarılı bir geleceğe sahip olduğuna dair ortak bir kanıya varabiliriz. Zira teknoloji ve finans hayatımızı meşgul eden iki önemli yapı taşıdır. 

E-HesApp Çözümleri Hakkında Bilgi Edinin

E-HesApp’ın Finans ve  Teknoloji Alanındaki Yeniliklerini İncelemek İçin  Çözümler Sayfamızı Ziyaret  Edebilirsiniz!