Online Banka Hesap Özeti Nedir?

Online banka hesap özeti tanımını yapmadan önce hesap özeti kavramını ele alalım. Bir mevduat hesabı sahibinin belli bir dönem boyunca hesaplarındaki faaliyetlerin periyodik olarak raporlandığı belgeye hesap özeti denir. Hesap özetleri sayesinde tüm para hareketleri ve hesap bilgileri kolaylıkla takip edilebilir. Hesap özetinde; hesabın dönem başındaki durumu ve dönem sonundaki bakiyesi, gelir ve giderler, hesaptaki birikimden kazanılan faiz tutarı, hizmet ücretleri ve cezai işlem giderleri, hesaptan nakit/çek gibi çekilen tutarlar bulunur.

Hesap özetinde genel anlamda 3 adet ana başlık bulunur: Genel hesap sahibi bilgileri, hesap detayları ve işlem (para hareketi) geçmişi. Aynı zamanda hesap için sağlanan hizmetler, alınan ödemeler ve borçlu olunan pay hesap özetinde izlenebilen detaylardır. Kişi ve kurumlar için bütçeleme çalışmalarında kritik öneme sahiptir.

Hesap özetleri aşağıdaki maddeleri içerir:

 • Hesap numarası
 • Hesap sahibinin kişisel bilgileri (adı soyadı, ev adresi, iş adresi vb.)
 • Bankanın iletişim numarası
 • Dönem başlangıç tarihindeki hesap bakiyesi
 • Elektronik para transferleri
 • Rutin ödemeler
 • İptal edilen işlemler
 • Geri ödemeler
 • Kredi ödemeleri
 • Bankamatik para çekme işlemleri
 • Satın alma işlemleri
 • Banka tarafından hizmetlere karşılık alınan ödemeler
 • Kazanılan faiz ve çeşitli kar payları
 • Dönem bitiş tarihindeki hesap bakiyesi

Ayrıca burada belirtilen her madde için işlem tarihi ile birlikte ödeme yapan ve ödeme alan tarafın bilgileri de hesap özeti ile izlenebilmektedir. Çoğu banka aylık periyotlarda özet sunmaktadır. Ancak istenilen zaman diliminde sorgulama yapma ve para hareketlerini raporlama şansı da sunulmaktadır. 

Online banka hesap özeti ile günümüzde tüm bankalar hesap özetlerine çevrimiçi erişme şansı sunmaktadır. Bankanın web sitesinden bireysel giriş yapılarak veyahut bankaların mobil uygulamalarından online hesap özetine erişilebilmektedir. Uygulamalar ve web sitelerinde e-ekstre, e-hesap özeti, online hesap özeti gibi farklı isimlerle bulunabilmektedir.

E-HesApp Çözümleri Hakkında Bilgi Edinin

E-HesApp çözümlerinden biri olan “e-Hesapp Özeti” ile muhasebesel süreçlerinizi hızlandırın.  E-HesApp çözümlerini incelemek için web sitemizi ziyaret edin.

Online Banka Hesap Özeti Nasıl Alınır?

Bankaların online hizmetleri; hesap sahibi herkesin internet üzerinden (web sitesi ya da application aracılığıyla) kendi hesabının online banka hesap özetine erişebileceği ve beraberinde bu online dokümanları indirip depolayabileceği hizmetler sunmaktadır. Online banka hesap özeti belge şeklinde indirilebilmekle beraber tercihe göre e-posta aracılığıyla da depolanabilir. Hatta yine tercihe bağlı olarak online hesap özeti otomatik olarak e-posta şeklinde gönderilebilir.

Online banka hesap özetine çevrimiçi kanallardan erişmenin adımları şu şekildedir:

 1. Online banka hesap özeti elde etmek için banka müşterileri bilgileri ile bankanın web sitesine veya mobil uygulamasına giriş yapılır. Daha önce online işlem gerçekleştirilmediyse kişisel bilgileri kullanarak hesap oluşturulması ve gerekli olması durumunda müşteri hizmetlerine bağlanılması gerekebilir.
 2. Her banka ve mobil uygulamada değişiklik gösterdiğinden kullandığınız platformda elektronik hesap özetinin nerede bulunduğunu bulmak gerekir. Genellikle “hizmetler”, “işlemler” veya “hesap” başlığı altında “hesap hareketleri” seçeneklerinden ilerlenir.
 3. Raporlanması istenen dönem aralığı seçilir.
 4. Hesap özeti incelenir ve istenirse online ortamda pdf olarak indirilebilir.
 5. Bankanın online uygulamasından çıkış yapılır.

Bankaların sunduğu bu gibi online hizmetler sayesinde tüm banka beyanlarına kâğıt kullanmadan erişilebilmektedir. Çevrimiçi edinilen bilgi ve belgelere erişim daha hızlıdır. Ayrıca bilgisayar, tablet ya da telefonlarda depolandığından kaybolma riski daha azdır.

Online Banka Hesap Özeti Ne İşe Yarar?

Banka hesap özetlerine çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyulabilmektedir. Harcama ve ödemeleri izlemek, olası hataları yakalamak, bütçeleme çalışması yapmak ve gelir-gider dengesine vakıf olmak bu nedenlerin başında gelir.

 • Bireysel ya da şirket harcamalarını takip etmek ve düzenli periyotlarda kontrol etmek,
 • Tasarruf ve kar dengesi kontrolü, birikim takibi yapmak,
 • Faiz kazançlarını kontrol etmek,
 • Banka hesaplarındaki bakiyeleri kontrol altında tutmak,
 • Olası dolandırıcılık faaliyetlerini hemen tespit edebilmek,
 • POS çekimlerini karşılaştırmak,
 • Vergi beyannamelerini depolamak ve dosyalamak,
 • İleriki süreçlerde ihtiyaç oluşması halinde kontrol edebilmek adına tüm dökümleri depolamak

Mali durum kontrolü ve tespiti için kritik öneme sahiptir. Söz konusu kontrol ve izlemeler ister bireysel ister şirket hesapları için olsun, çok kıymetlidir. Banka hesap özetleri finansal faaliyetlerin ve tüm para hareketlerinin izlenmesini sağlar. E-hesap özeti ise tüm bu bilgilere anlık erişim şansı sunar.

 Günümüzde birçok banka hesap sahiplerinin harcama ve kazanç dökümlerine anlık erişebilmesi için farklı kanallarda hizmetler sunar. Bu hizmetler kolay ve hızlı olmasının yanı sıra harcamaları anlık raporlayıp applicationlara yansıttıklarından bilgiye erişim şansı çok daha geniştir. Kuşku duyulan her durumda birkaç tıkla erişim sağlanabilen bilgiler çoğu olası dolandırıcılık ve hatanın önüne geçmektedir. 

Ayrıca online olarak erişilen hizmetler sayesinde kâğıt tüketiminin önüne geçilmiş olunur. Belli bir maliyete katlanılması gereken raporlama hizmeti ücretsiz ve çok daha hızlı şekilde online ortamda sunulabilmektedir.

Şirketlerde Online Bankacılığın Önemi

İster bireysel ister ticari kimlikle olsun ülkenin hemen her kesimi ve her sektörde dijitalleşme çalışmaları sürdürülmektedir. Tüm hesap sahiplerini finanse eden bankacılık sektörü de dijitalleşmeye hızla ayak uydurmuştur. Dijital bankacılık hem ülkemizde hem de dünyada son yıllarda çok daha aktif kullanılmaya başlamıştır. Bu gelişmelerle beraber teknoloji yatırımlarına yoğunlaşan bankalar açık bankacılık çalışmalarını hızlandırmıştır. Bankaların hizmetleri bireysel kullanıcıların yanı sıra ticari işletmelerin ve tüm tüzel kişilerin kullanımını kapsamlı olarak ele almaktadır.

Açık bankacılığın şirketler tarafından kullanılmaya başlaması ile birlikte birçok meşakkatli süreç daha kolay hale getirilmiştir. Finans alanında özelleşmiş departmanların arasına açık bankacılık departmanları da eklenmeye başlamıştır. Süreçlerin departmanlara atanması ve açık bankacılık faaliyetlerinin kontrol altında tutulması iyi bir seçenektir. Fakat birçok işletme buna bütçe ayırmaktansa bu işi ana faaliyet konusu belirlemiş ve bu işte uzmanlaşmış Üçüncü Taraf Sağlayıcı (TPP) kuruluşlarla çalışmayı tercih etmektedir.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcı şirketler kullanıcıların yönetmeliklere uygun ve doğru bir şekilde finansman kontrolüne olanak tanımaktadır. Üstelik bu faaliyetleri oldukça kolaylaştırmaktadır. Teknik olarak TPP’ler kullanıcılara gereken bilgileri bankalardaki farklı kanallardan edinerek kullanıcının değerlendirmesi ve izlemesine sunmaktadır. Bu aracı olma durumu kullanıcıların bilgi edinme hızını büyük oranda arttırmaktadır. Ayrıca tüm bunlar için harcanan fiziksel eforun önüne geçmekle beraber katlanılması gereken çok sayıda prosedürü de elimine etmektedir.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların sunduğu açık bankacılık çözümleriyle şirketler online bankacılığı kendi ERP sistemleriyle entegre şekilde çok hızlı ve verimli kullanabilmektedir. İşletmelerin birçok mobil uygulama ve web sitesinden kontrol etmek zorunda kaldığı bakiye ve para hareketi bilgisi online bankacılık ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların sunduğu açık bankacılık çözümleriyle tek ekranda izlenebilmektedir. Bu uygulamaların sunduğu bütünleşik yapı, hesap sahiplerinin ve özellikle şirketlerin verimlerini arttıracak ve şirketlere hız kazandıracaktır.

Online Bankacılıkta Dijital Çözümler

Online bankacılık hizmetleri, yurtiçi ve yurtdışında müşterilerden ve tedarikçilerden gelen ödemeleri verimli bir şekilde yönetmenin yanı sıra giderleri kontrol altında tutmak ve izleyebilmek açısından şirketlere hız kazandırmaktadır.

Online bankacılığın avantajlarından başlıcası; nerede olunursa olunsun internet erişimi olan tüm akıllı cihazlardan istenildiği zaman işletme hesabının cari bakiyesinin anlık olarak izlenebilmesidir. Bu online hizmet sayesinde bakiye bilgisi ile birlikte döviz kuru takip edilebilir/yönetilebilir, belge ve raporlamalar indirilebilir.

Online bankacılığın avantajlarından bir diğeri tüm banka hesaplarının tek ekranda yönetilebilmesidir. Bu yönetim sistemi çok yönlü bir deneyim sunup finans akışı tablosunun tamamını gözler önüne serer. Bu sayede sağlıklı takibi mümkün kılar.

Tüm banka hesaplarının tek arayüzle takip edilmesinin avantajlarından biri de doğru ve detaylı veri analizidir. Veri analizleri şirketlerin büyümesine katkı sağlayacak ve şirketlere güç katacak önemli bir kriterdir. Online bankacılığın dijital çözümleri sayesinde şirketlerin veriye dayalı finansal kararlar alması desteklenir.

Online Bankacılıkta Banka Hesap Özeti Çözümleri

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların sunduğu online hesap özeti çözümleri sayesinde meşakkatli birçok süreç çok kısa sürede gerçekleştirilir. Online hizmetler kullanılmadan gerçekleştirilmek istenen bu süreçler; fiziksel banka ziyaretleri, ağır prosedürler ve ıslak imzalı evrak teslimleri gerektirir.  Fakat online çözümlerle bu süreçlerin hepsi elimine edilir. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların bankalarla yaptıkları mutabakatlar sayesinde muhasebe birimlerinin her bir işlem için katlandıkları süreçlerin tek bir sefere mahsus gerçekleştirilmesi yeterlidir.

Söz konusu hizmetler, şirketlerin halihazırda kullandığı ERP sistemlerinde (çoğunlukla SAP) üzerinden anlık görüntüleme şansı sunar. Üstelik bu hareketler anlık muhasebeleştirilir. Tüm bankalarda ayrı ayrı işlem yapma külfetini ortadan kaldırıp tek ekranda hesap özeti ve her türlü para hareketini izlemeyi sağladığı gibi, yalnızca SAP ekranından izleme şansı da sunar. Güncel hesap hareketleri ve banka hesap özeti görüntülenebilir; banka hareketleri başka bir arayüze gerek kalmaksızın rahatlıkla kontrol edilebilir.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların sunduğu hizmetler sayesinde e-hesap özeti gibi online bankacılık işlemleri her sistemde otomatik entegre şekilde yürütülebilir.

Şirketlerde anlık değişen hesap bakiyesi ve nakit giriş çıkışları haftanın her günü ve günün her saatinde anlık olarak raporlanır. Şirket tercihine bağlı olarak periyodik olarak da otomatik raporlanıp e-mail olarak gönderilebilir.

Tüm bu çözümler, bankacılık süreçlerinin dijitalleşmesine ve şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarının iş yükünün azalmasına katkı sunar.

E-HesApp Hizmetlerinden Yararlanmanın Avantajları

E-HesApp’ın firmalar için hız ve otomasyon sağlayan açık bankacılık çözümlerinin bütüncül yapısı sayesinde;

 • Tüm talimatlar şirketlerin kendi SAP sistem ekranlarında hazırlanır.
 • Ödeme talepleri yine aynı ekranlarda onay hiyerarşisine sunulabilir. Böylelikle onay sürecinin manuel yükü elimine edilmiş olur.
 • Entegre olunan banka uygulamalarında tüm talimatlar e-imza ve mobil imzayla bankaya gönderilebilir. Bu sayede banka şube ziyaretlerine ve elden belge teslimine gerek kalmaz.
 • SFTP sistemine bırakılan tüm dosya desen bakımları kodlama bilgisi olmasa dahi son kullanıcı tarafından yapılır.
 • SAP dışındaki (SharePoint, EBA vb.) sistemlerde yapılan ve onaya sunulan ödeme talepleri, SAP sisteme dahil edilerek talimatları hazırlanır.
 • Tedarikçi, müşteri ödemeleri, personel avans ödemeleri gibi işlemler onaya sunulup bu işlemlerin talimatları hazırlanır.
 • Vergi, SGK, İthalat, hesaplar arsı virman, arbitraj gibi kişi bazlı olmayan ödemelerin talimatları hazırlanır.
 • Entegre tüm bankalar için e-imza ve mobil imzalı banka dosyaları oluşturulur.
 • Tüm ödemelere dair tüm detaylar için raporlama yapılabilir. Hangi talimat ile hangi bankaya ve IBAN’a ödeme yapıldığı banka dosyası ile birlikte raporlanır. Hangi muhasebe belgesi ile kayda alındığı da aynı hesap özeti raporlarında görülür.
 • Nakit giriş-çıkışları gruplama yapılarak raporlanır.
 • Vadesi gelen faturalar otomatik bir şekilde muhasebeleştirilir.
 • Her banka için dosya formatı uyarlamaları ile zaman kaybedilmediğinden kısa sürede canlı kullanıma geçilir.
 • Ayrı ayrı bayi ve şirketlerin tüm varlıkları banka bazında takip edilir.
 • Para transferleri kaydedilip tekrarlayan ödemeler programlanır.
 • Sistem ve banka bakiyesi arasındaki anlık bakiye farkları karşılaştırılır. Fark veren bankalar detaylı görüntülenir.
 • Banka bakiyesi ile birlikte çek, senet, kredi gibi nakit bilgileri aylık, günlük ve hatta saatlik periyotlarda istenen formatta e-posta yoluyla ilgili kişilere otomatik gönderilebilir.
 • Tüm kayıtlar anlık olduğu için satış, kredi, risk ve finans ekiplerinin daha hızlı ve koordineli olarak çalışması sağlanabilir.

İpucu

E-HesApp çözümlerinden biri olan “e-Hesapp Özeti” ilginizi çekebilir. E-HesApp çözümlerini incelemek için çözümler sayfamızı ziyaret edin.