Muhasebe Süreçlerinde SAP Banka Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

SAP Entegrasyonu Nedir?

SAP sistem en basit tabiriyle; işlerin tek program aracılığıyla yürütülmesine olanak tanır. Ayrıca en yaygın kullanılan kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır. SAP entegrasyonu ise kullanılan diğer uygulamalar ve/veya bağlı olunan kurumlar arasında bağ kurularak veri aktarımı yapılabilmesine olanak tanıyan bir işlemdir.

Örneğin; SAP FI (Financial Accounting) modülü sayesinde gerçekleştirilen farklı finansal işlemlerin ister istemez bağlı olduğu bankalar mevcuttur. Örneğin; faturalar, yapılmış ve yapılacak tahsilatlar, ödemeler, hesap ekstreleri gibi işlem ve raporlar hem kanunen hem de geriye dönük kontroller ve ileriye dönük planların takibi için kayıt altında olmalıdır. SAP’nin bu modül sayesinde veri toplayabilmesi, kaydedebilmesi veya bu verileri işleyebilmesi için en başta verilerin bankalardan temin edilmesi gerekmektedir. Muhasebe işlemlerinin gereksinimleri için çalıştırılan bu modülün daha sağlıklı ve anlık veri aktarabilmesi ve farklı bir ara yüzle raporlayabilmesi için SAP entegrasyonu sağlayan farklı bir uygulama kullanılabilir.

E-HesApp Çözümleri Hakkında Bilgi Edinin

E-HesApp çözümleri ile muhasebesel süreçlerinizi hızlandırın.  E-HesApp çözümlerini incelemek için web sitemizi ziyaret edin.

SAP Nedir?

İşletmelerdeki süreçlerin dijitalleşmesine yönelik sayısız bilgisayar programı geliştirilmiştir. Şirket yönetimleri ve iş takibi için vazgeçilmez olan bu yazılımların bir çeşidi de ERP sistemlerdir.

ERP (Türkçe açılımı Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımlarını işletmeler tüm kaynaklarının verimli kullanılması ve uçtan uca takibi için kullanır. Temelde verilerin saklanıp işlenebildiği, anlamlandırılıp raporlandığı sistemlerdir. Ürün/hizmet hayat döngüsü değerlendirme, uyarlama, işlem yapma, iyileştirme, geliştirme gibi faaliyetler barındırmaktadır. Bu sistemlerde esas amaç sorunsuz işlem sürdürülebilirliği sağlamaktır. İşletmenin kaynaklarının verimli şekilde kullanımını hedefleyen bu sistemler sayesinde tüm süreçler bütünleşik yapıda işlemektedir.

İnsanlar ERP sistemlerini üretim planlama odaklı olduğunu düşünür. Fakat bu sistemler sayesinde firmalar üretim, satış, bütçe, finans, bakım, kalite gibi bir çok alanda optimizasyon sağlar.

İşletmelerde en yaygın kullanılan yazılımlardan olan SAP (Systems Analysis and Program) temelde bir ERP programı sınıfındadır. SAP; Alman yazılım şirketi kaynaklı bir bilgisayar programıdır.

SAP Tarihçesi

1973 yılında IBM adlı şirketten ayrılan 5 personel, RF adlı şirket ile SAP’nin temellerini atmıştır.

İlerleyen yıllarda bu ilk ürüne belli modüller eklenerek SAP R/1 adlı ürün ortaya çıkarılmıştır. İlk SAP ismi burada geçmiştir.

1976 yılında şirket yapısı değiştirilerek SAP Gmbh ismine kavuşmuştur.

1977 yılında hem personel sayısını arttıran hem de ürünün kapsamını genişleten şirket, merkezini Waldorf’a taşımıştır. Bu tarihte ilk kez SAP ihracata başlamıştır.

1979 yılında yeni versiyon olan SAP R/2 geliştirilmiştir.

1982 yılında bu versiyonun kullanıcı dostu ara yüzü tanıtılmıştır.

1985 yılında Calfornia State University ile ortaklık girişiminde bulunulmuştur. Bu vesileyle ürün üniversite profesörleri tarafından incelenmiş ve oldukça rağbet görmüştür. Aynı yıl profesörlere ortaklık teklif edilip üniversite-sanayi işbirliği adımı atılmıştır.

1986 yılında ilk uluslararası şubesi olan Avustralya’ya açılmıştır.

1988 yılında Frankfurt ve Stuttgart borsalarında ilk kez halka açılmıştır. 1991 yılında yeni geliştirilen versiyon R/3 sektörde oldukça ilgi görmüştür.

1992 yılında ürünler pazara tanıtılmış, 1993 yılında 3600 çalışanı ile 1 Milyon Mark gelire ulaşmıştır.

1997 yılında bu geliri 6’ya katlayıp %80 ihracat gerçekleştirmeyi başarmıştır. Ekonomik krizlere rağmen büyümeye devam etmiştir.

2008 yılında Business Objects şirketini satın alarak şirketin ürünlerini kendi bünyesine katmıştır. Şirket önce Sybase’ı sonra da SuccessFactors’u satın alarak aynı stratejileri izlemeye devam etmiştir.

Hedeflenen stratejilere aynı yıl içerisinde ulaşma hedefi olan SAP hem uygulama hem de pazarlama anlamında çok büyük başarılara imza atmıştır. Günümüzde en çok bilinen ve kullanılan ERP yazılımıdır.

SAP Neden Önemlidir?

SAP, bir işletmedeki tüm işlemlere ilişkin verileri tek bir platformda toplayıp işlemeye dayalı bir stratejiyle çalışır. Bu sayede departmanlar arası koordinasyonu sağlamakla beraber veri aktarımının en hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin kolay yoludur. Tüm departmanlar tarafından kullanıldığında departman sorumlularının birbirleriyle iletişime geçmesine gerek kalmadan veri aktarımı otomatik gerçekleşmektedir.

Sektörlerin Endüstri 4.0 dönüşümünü tamamlama gayesinde olduğu günümüzde veri toplamanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Uçtan uca otomatik ve başarılı bir veri toplama sistemi, dijitalleşme adımlarında birkaç basamak birden atlamayı sağlamaktadır. Bu sebeple veri toplamayı ve analiz etmeyi ön plana koyan uygulamalar günden güne daha fazla önem kazanmaktadır.

Birçok dünya lideri şirketin stratejik öncelik olarak belirlediği adım, dijitalleşmedir. SAP’nin büyük oranda başardığı bir kanal olan veri toplama, depolama ve anlamlandırma alanı, şirketleri 1-0 öne çıkarmaktadır.

Ayrıca hem şirket kültürü hem de çalışan gelişimi için SAP ile kazanılabilecek yetenekler sayılabilir. Örneğin SAP kullanılarak edinilebilecek yetenekler arasında raporlama yer almaktadır. Yöneticiler veya farklı departmanlar birbirinden istediği rapor verileri SAP ile olması gereken şekilde sunarlar. Veya SAP’nin muhasebe modüllerini kullanmak, finans ve muhasebe alanında faaliyet gösteren kurum ve kişiler için oldukça eğiticidir. Aynı zamanda yönetimsel süreçlerin de dijitalleştirildiği modüller mevcuttur. Müşteri yönetimi, proje yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, envanter yönetimi gibi çok sayıda modüle bölünmüş bütünleşik bir yapıyı kullanıyor olmak kurum ve kişileri çok alanda hızla geliştirir.

SAP Entegrasyonunun Önemi

İş dünyasında çalışanlar süreçleri daha kolay hale getirmek için farklı araçlar ve yöntemler kullanır. İş hayatını kolaylaştıran bu araç ve yöntemlerin çoğu temelde veri aktarımına dayanmaktadır. Genel hatlarıyla akış şu şekilde işlemektedir: Elde edilen verinin en hızlı şekilde temin edilmesi, güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve nihayetinde anlamlandırılıp işlenmesi, depolanması ve raporlanması.

Bu noktada veri hayat döngüsüne bütüncül yaklaşmak önemlidir. Veriye efor sarf etmeksizin anlık ulaşabilmek, veriyi doğru ve gerekli kanalları kullanarak depolayabilmek önemlidir. Ayrıca kullanıcı dostu bir ara yüzle anlamlandırabilmek için doğru bir entegrasyon mimarisi tasarlamak çok kıymetlidir. Bu tasarımın başarısı, iş süreçlerine harcanan işgücü ve yatırım maliyetine direkt olarak etki etmektedir.

SAP’de depolanan birçok verinin üçüncü taraf kaynaklardan elde edilebilen verilerle birlikte tek bir uygulamada anlamlandırılması, işletmelere değer katmaktadır.

Doğru bir entegrasyon ile firmalar veriden elde edilen anlamlı detaylarla büyük zaman kayıpları önlerler. Bu sayede doğru entegrasyon iş süreçlerinde verim artışını da beraberinde getirecektir. Ayrıca kullanılan SAP modül entegrasyonu ihtiyacının doğru tespiti ile ciddi zaman kazanımları edinilmektedir.

SAP Entegrasyon Örnekleri

Firmalar tarafından oldukça yaygın kullanılan SAP’nin birçok modülü bulunmaktadır. Bu modüllerin üçüncü taraf kaynaklarla olması gereken bağını güçlendirmek için hemen her modüle özel entegrasyon seçenekleri bulunmaktadır.

İşletmeler; SAP-SD olarak kısaltılan Satış ve Dağıtım Modülü sayesinde tekliflendirme, sözleşme takibi, promosyon, kampanya, sevkiyat, nakliye, peşin satış vb işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. SAP-SD modülü, birçok kaynakla farklı şekillerde entegre olabilmektedir. Örneğin; gümrük sistemiyle entegre olup yabancı kaynaklı sevkiyatların takibini, kablosuz depo kontrol sistemleriyle entegre olup depodan çıkacak nakliye işlemlerinin takibini yapabilirler.

SAP-HR olarak kısaltılan İnsan Kaynakları Modülü ile iş başvurusu yapan adayların takibi, mülakat aşamalarının organize edilmesi, başvuru gerçekleştiren adayların işe uygunluğunun tayini ve raporlaması gibi birçok süreç yürütülmektedir. Çeşitli entegrasyonlarla başvuru bilgilerinin anlamlandırılması ve değerlendirilmesi mümkündür. Benzer şekilde personel eğitim ve etkinlik test sonuçlarının anlamlandırılması, raporlanması ve puanlanması yine entegre sistemlerle sağlanabilmektedir.

SAP-TR olarak kısaltılan Nakit Yönetimi Modülü sayesinde işletmeler likit değerler, alacak ve borç değerleri, ödeme emirleri, yatırım hesapları, krediler, banka mevcutları vb süreçleri takip edebilirler. Bu modül verileri çoğunlukla SAP-FI (Mali Muhasebe) modülünden elde etmektedir. Çeşitli entegrasyonlar sağlanarak bayilerin veya distribütörlerin ana firmaya yapacakları vadeli ödemeler, bankalarla yaptıkları mutabakatlar sayesinde otomatik olarak yapılır. Böylece ana firma yüzde yüz alacak garantisi sağlar. Ya da geniş müşteri ağı olan firmaların mal ve hizmet satışı gerçekleştirdikleri bayi ya da müşterilerinden yapacakları mal veya hizmet bedellerine yönelik fatura tahsilatları otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Banka Entegrasyonu Nedir?

İşletmelerin bankalardaki finansal verilerinin izni dahilinde üçüncü kanallarla paylaşılması uygulaması, beraberinde farklı tabirler de getirmiştir. Açık bankacılık denen bu metodun uygulanması ile işletmeler finansal süreçlerinde banka hesaplarının entegre farklı kanallardan da yürütülebilmesine ihtiyaç duymaya başlamıştır.

Banka entegrasyonu, işletmelerin bankalarda gerçekleştirdikleri tüm hareketlerin farklı yazılımlara veri aktarımını mümkün kılmaktadır. Kullanılan tüm bankalarla entegre olan sistemler, bankalarla gerçekleştirilen tüm işlemlerin farklı bir yazılımda halledilmesini sağlamaktadır.

Ödeme işlemlerinin banka uygulamasına dahi girmeden otomatik gerçekleştirilmesi, tahsilatların zamanı geldiğinde otomatik yapılması, banka hareketlerinin bakiyeye anlık yansıması gibi avantajları olan bu entegrasyon süreci zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

İpucu

Açık bankacılık konularındaki tüm yaklaşımları ve sürecimizin detaylarının  açıklandığı çözümler sayfamız ilginizi çekecektir.

Banka Entegrasyonunun Önemi

Holdingler, anonim şirketleri, KOBİ’ler ya da girişimciler iş dünyasında birçok banka ile çalışmaktadır. Bu nedenle ölçeği ne olursa olsun işletmeler, işlemleri farklı uygulamalardan yapmak ve hesap yönetimlerini takip etmekte zorlanmaktadır. Bu kapsamda hesap yönetimlerini tek çatı altında toplayan bir uygulama ihtiyacı doğmaktadır. Çalışılan tüm bankalarla entegre bir uygulamayla tüm banka işlemlerinin tek ekranda gerçekleştirilmesi bütünlüklü, güvenilir ve hızlı bir hesap yönetimi şansı sunacaktır.

Çalışılan tüm bankalarla ve halihazırda kullanılan SAP sistemiyle entegre olan bir yazılım sayesinde banka hareketleri başka bir arayüze gerek kalmaksızın kontrol edilebilir. Bankaların sunduğu bankacılık hizmetlerinin, işletmelerin sistemlerine entegre edilmesi bu işlemlere ayrılan eforun büyük ölçüde azalmasını sağlar. Bu sayede banka hesapları tek bir ekranda görüntülenebilir, tüm banka hareketleri raporlanabilir, takip edilebilir ve hatta ödeme emirleri verilip otomatik muhasebeleştirilebilir. Böylelikle karmaşık banka süreçleri güvenli, hızlı ve kolay bir hal alır.

Dijital dönüşüm dünyasında tüm süreçlerin otomatize edilmesi temelde iş verimini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bankacılık işlemlerinin %98’e varan oranla dijitalleştirilmesi beraberinde sağlıklı bir dijital dönüşüm süreci ile çalışan motivasyonu getirir.

Banka ve SAP Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

İşletmelere tüm bankacılık işlemlerinin saniyeler içinde tek ekranda gerçekleştirmeyi vadeden e-HesApp banka ve SAP entegrasyonuna yönelik çözümler sunmaktadır. E-HesApp ile tüm banka işlemleri ve finans hareketleri, muhasebe ve finans çalışanları tarafından uluslararası standartlarda güvenli, hızlı ve kolay, tüm banka sistemleriyle entegre şekilde yapılabilir.

Karmaşıklaşan banka ve hesap yönetimlerini tek çatı altında toplayan e-HesApp, yeni nesil teknolojiden aldığı güçle hızlı ve kolay bir hesap yönetim hizmeti sunar. E-HesApp’ın sunduğu çözümler sayesinde SAP sistemi kullanılarak, firmaların muhasebe finans ilgilileri banka hizmet servislerine internet aracılığıyla online olarak erişirler. E-HesApp, anlaşmalı olduğu ve sayısı her geçen gün artan bankaların sunduğu bankacılık hizmetlerini, şirketinizin sistemlerine entegre ederek kendi ara yüzünde sadeleştirir ve işlem otomasyonu sunar. E-HesApp dijital bankacılık çözümleriyle bankacılık işlemleri ister web ekranında ister mobilde güvenle gerçekleştirilir. Sistem entegrasyonu ile karmaşık muhasebe süreçleri anlık olarak tek ekranda kontrol edilebilir.

Üstelik bu çözümler yalnızca SAP ile değil Oracle, Canias, Workcube ile de tam entegre çalışmaktadır. Var olan ERP sistem ile çalışarak ayrı portal, program veya dosyalara veri yükleme yapma gerekliliğini ortadan kaldırır. E-HesApp tüm kayıtları herhangi bir kullanıcı müdahalesine gerek olmadan otomatik muhasebeleştirir.

e-HesApp çözümleri ile SAP entegrasyonu ile sağlayacağınız avantajları kullanmak, banka ve hesap yönetimi süreçlerini tek çatı altında toplamak ve finans yönetiminde tam teşekküllü kontrol aracına sahip olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgilenebileceğiniz diğer yazılarımız...

Açık bankacılık konularındaki ilgili bloglarımızı okuyabilirsiniz.